Pressmeddelanden

Ryssland upphäver exportbegränsningar för fjäderfä

JSM
Pressmeddelande 24.2.2005 15.01

Ersättningar för översvämningsskador fastställdes

JSM
Pressmeddelande 17.2.2005 11.41

Tapio blir utvecklingscentral för skogscentralerna

JSM
Pressmeddelande 17.2.2005 6.30

Landsbygdspolitiska specialprogrammet offentliggjordes

JSM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.57

Mjältbrand funnet hos finländskt nötkreatur

JSM
Pressmeddelande 5.11.2004 8.41

Främja användningen av energivirke

JSM
Pressmeddelande 16.9.2004 10.49