Pressmeddelanden

Statsrådet godkände 141-stödprogramförslaget

JSM
Pressmeddelande 13.12.2007 15.35

Anslag på 2 milj. euro för virkesproduktion

JSM
Pressmeddelande 12.12.2007 11.02

Finland föreslår ändringar i miljöstödet

JSM
Pressmeddelande 11.12.2007 12.57

Lönsamt jordbruk kräver samarbete

JSM
Pressmeddelande 4.12.2007 14.56

Sälersättningar börjar betalas till yrkesfiskare

JSM
Pressmeddelande 3.12.2007 8.31

Minister Anttila önskar en ny diskussion om GM-frågorna

JSM
Pressmeddelande 30.11.2007 8.29

Ny lag ökar offentlighet inom jordbruksförvaltningen

JSM
Pressmeddelande 29.11.2007 13.54

Förhandligsresultat om 141-stödet för åren 2008-2013

JSM
Pressmeddelande 27.11.2007 18.46

Utredning av forskning kring husdjur

JSM
Pressmeddelande 15.11.2007 14.53

Statsrådet fastställde tilläggsdelen till LFA

JSM
Pressmeddelande 15.11.2007 10.02

Avtalen mellan Leader-aktionsgrupperna och JSM färdiga

JSM
Pressmeddelande 6.11.2007 11.54

Målen för utveckling av fritidsfiske uppdaterade

JSM
Pressmeddelande 22.10.2007 10.48

Bildande av ny samfälld skog främjas

JSM
Pressmeddelande 11.10.2007 11.49