Pressmeddelanden

Tallvirke ska föras bort från skogen före juli

JSM
Pressmeddelande 15.6.2005 8.57

Flygspridning av rabiesvaccin inleds

JSM
Pressmeddelande 28.4.2005 6.52

Scrapie påvisad hos en get i Finland

JSM
Pressmeddelande 20.4.2005 10.15

I höst fälls ca 74 000 - 78 000 älgar

JSM
Pressmeddelande 14.4.2005 6.34

Ryssland upphäver exportbegränsningar för fjäderfä

JSM
Pressmeddelande 24.2.2005 15.01

Ersättningar för översvämningsskador fastställdes

JSM
Pressmeddelande 17.2.2005 11.41

Tapio blir utvecklingscentral för skogscentralerna

JSM
Pressmeddelande 17.2.2005 6.30