Pressmeddelanden

Landsbygdspolitiska specialprogrammet offentliggjordes

JSM
Pressmeddelande 16.12.2004 12.57

Mjältbrand funnet hos finländskt nötkreatur

JSM
Pressmeddelande 5.11.2004 8.41

Främja användningen av energivirke

JSM
Pressmeddelande 16.9.2004 10.49

Staten ersätter en del av översvämningsskadorna

JSM
Pressmeddelande 6.8.2004 12.12

Bestämmelserna om skydd av flygekorrar förtydligas

JSM
Pressmeddelande 23.6.2004 10.59

Avtal om huvudlinjerna för CAP-reformen

JSM
Pressmeddelande 26.5.2004 10.16