Pressmeddelanden

Beslut om klimatarbetet inom jordbruket vid klimatmötet COP27

JSM MM
Pressmeddelande 21.11.2022 13.45

En reform av lagen om vattentjänster inleds

JSM
Pressmeddelande 18.11.2022 11.00

Fiskevårdsavgifterna för 2023–2027 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 17.11.2022 13.35