Pressmeddelanden

Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund

JSM
Pressmeddelande 1.7.2020 16.02

Ändringar i lagen om plantmaterial

JSM
Pressmeddelande 26.6.2020 13.47

Livsmedelssystemets gemensamma framtidsbild 2030 klar

JSM
Pressmeddelande 16.6.2020 12.26

Yrkeskök värdesätter inhemska råvaror

JSM
Pressmeddelande 12.6.2020 13.08

En lovande start för IYPH 2020

JSM
Pressmeddelande 10.6.2020 14.16