Pressmeddelanden

EU:s direkta jordbruksstöd 2021 fastställdes

JSM
Pressmeddelande 22.4.2021 16.44

Lagstiftningen om djursjukdomar har reviderats

JSM
Pressmeddelande 21.4.2021 11.42