Pressmeddelanden

Den nya foderlagen träder i kraft den 1 januari 2021

JSM
Pressmeddelande 30.12.2020 14.45

Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro

JSM
Pressmeddelande 22.12.2020 14.38

Lagen som gäller renskadenämnden har stadfästs

JSM
Pressmeddelande 18.12.2020 13.01

Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning

JSM
Pressmeddelande 18.12.2020 12.00

Kriterierna för upphandling av livsmedel uppdaterades

JSM
Pressmeddelande 15.12.2020 14.51