Pressmeddelanden

Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund

JSM
Pressmeddelande 1.7.2020 16.02

Ändringar i lagen om plantmaterial

JSM
Pressmeddelande 26.6.2020 13.47

Livsmedelssystemets gemensamma framtidsbild 2030 klar

JSM
Pressmeddelande 16.6.2020 12.26

Yrkeskök värdesätter inhemska råvaror

JSM
Pressmeddelande 12.6.2020 13.08