Pressmeddelanden

En lovande start för IYPH 2020

JSM
Pressmeddelande 10.6.2020 14.16

Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500

JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 20.08

Olagligt laxfiske i Östersjön minskade kraftigt

JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 17.19

Området för växelverkan mellan stad och landsbygd utvidgas

ANM JSM
Pressmeddelande 29.5.2020 11.54