Pressmeddelanden

Jaktvårdsavgift stiger till 39 euro
JSM
Pressmeddelande 19.12.2017 17.36
Finland ska leda vattensamarbetet mellan Kina och EU
JSM
Pressmeddelande 19.12.2017 14.24
Sänkta avgifter för fastighetsförrättningar
JSM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.50
Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts
JSM
Pressmeddelande 7.12.2017 14.43
Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat
JSM
Pressmeddelande 1.12.2017 14.40