Pressmeddelanden

Fiskebegränsningsområdet i Saimen utvidgas

JSM
Pressmeddelande 3.2.2021 12.33

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen har fastställts

JSM
Pressmeddelande 29.1.2021 13.42

Den nya foderlagen träder i kraft den 1 januari 2021

JSM
Pressmeddelande 30.12.2020 14.45