Pressmeddelanden

En ny beräkning av referensnivån för skog är klar

JSM
Pressmeddelande 16.12.2019 13.00

Jordbruksrådet antog slutsatser om djurs välbefinnande

JSM
Pressmeddelande 16.12.2019 12.07

Nya bestämmelser om växtskydd

JSM
Pressmeddelande 13.12.2019 12.26