Pressmeddelanden

Nivåerna för EU:s direktstöd 2019 har fastställts

JSM
Pressmeddelande 4.12.2019 13.17

Internationella växtskyddsåret invigs 2.12.2019 i Rom

JSM
Pressmeddelande 29.11.2019 11.53

Det gemensamma matbordets medlemmar utnämnda

JSM
Pressmeddelande 14.11.2019 7.00

Beräkningen av skoglig referensnivå blir klar i december

JSM
Pressmeddelande 12.11.2019 12.57

Ändringen av foderlagen går vidare till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 31.10.2019 14.32