Pressmeddelanden

Landsbygdsprogrammet vill genomföras i sin helhet

JSM
Pressmeddelande 7.10.2019 15.25

Ändring av livsmedelslagen till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 7.10.2019 13.33

Det börjar vara bråttom med att klimatanpassa

JSM
Pressmeddelande 25.9.2019 12.22

Möjligheterna att exportera griskött till Kina utvidgas

JSM
Pressmeddelande 18.9.2019 20.11

Livsmedelssäkerhetsrisker på EFSA:s mötesagenda

JSM
Pressmeddelande 18.9.2019 13.44

Ansökan om stöd för glesbygdsbutiker öppnar strax

JSM
Pressmeddelande 10.9.2019 9.57