Pressmeddelanden

Beredskapen för skogsbränder effektiviseras

IM JSM
Pressmeddelande 27.3.2019 8.00

Nya möjligheter för finländska fiskprodukter i Kina

JSM
Pressmeddelande 26.3.2019 15.46

Jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 klar

JSM
Pressmeddelande 20.3.2019 12.01

Tullen får utökad behörighet för tillsynen över djurskyddslagen

JSM Tullverket
Pressmeddelande 20.3.2019 10.43

Det går att öka användningen av organiska gödselfabrikat

JSM MM
Pressmeddelande 15.3.2019 12.24