Pressmeddelanden

I Saimen redan närmare 400 vikare - stammens tillväxt tryggad

JSM MM
Pressmeddelande 15.10.2018 11.59

Juha Tall blir överdirektör vid Landsbygdsverket

JSM
Pressmeddelande 4.10.2018 14.51

Bekämpning av invasiva främmande arter effektiviseras

JSM
Pressmeddelande 3.10.2018 14.36

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

JSM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.46

Statsrådet beslutade om fredningstid för ål

JSM
Pressmeddelande 27.9.2018 13.34

Minister Leppä på Team Finland-resa till Sydafrika

JSM
Pressmeddelande 17.9.2018 11.41