Pressmeddelanden

Djurspecifikt nationellt stöd för renskötseln

JSM
Pressmeddelande 19.6.2019 14.59

Återigen nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter

JSM Tullverket
Pressmeddelande 18.6.2019 11.02

Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

JSM
Pressmeddelande 13.6.2019 13.40

Helsingfors - forum för bioekonomi i juli

JSM
Pressmeddelande 29.5.2019 17.24