Pressmeddelanden

En ny skärgårdsdelegation har tillsatts

JSM
Pressmeddelande 19.10.2023 14.42

Vandringshindren i Vehkajoki har tagits bort

JSM
Pressmeddelande 2.10.2023 8.00