Pressmeddelanden

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

JSM
Pressmeddelande 19.9.2022 20.39

Lagar som gäller bostadsdatasystemet ändras

JSM
Pressmeddelande 19.9.2022 19.54

Finlands CAP-plan godkändes

JSM
Pressmeddelande 1.9.2022 12.08

Jaktvårdsavgiften föreslås bli höjd

JSM
Pressmeddelande 24.8.2022 17.12