Pressmeddelanden

Ändringar i tvärvillkoren för jordbruksstöd

JSM
Pressmeddelande 1.2.2018 14.11

Flera ändringar i villkoren för förgröningsstödet

JSM
Pressmeddelande 1.2.2018 12.29

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2018

JSM
Pressmeddelande 18.1.2018 13.34