Pressmeddelanden

Stödnivåerna för EU:s direktstöd 2016 justerade

JSM
Pressmeddelande 8.12.2016 13.42