Pressmeddelanden

Fjolårets stödnivåer fastställda

JSM
Pressmeddelande 20.2.2014 11.00

Förvaltningsplanen för varg ska uppdateras

JSM
Pressmeddelande 30.1.2014 10.06

Statsrådet slog fast 2014 års nationella jordbruksstöd

JSM
Pressmeddelande 16.1.2014 11.36

EU:s kvotsystem för mjölk upphör år 2015

JSM
Pressmeddelande 13.12.2013 10.49

Eino härjade för 60 miljoner euro

JSM
Pressmeddelande 20.11.2013 7.46