Pressmeddelanden

Övergången till blyfria kulor underlättas
JSM
Pressmeddelande 6.2.2020 13.47
En ny beräkning av referensnivån för skog är klar
JSM
Pressmeddelande 16.12.2019 13.00
EU:s produktionskopplade bidrag för 2020 fastställdes
JSM
Pressmeddelande 16.1.2020 15.13
Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2020
JSM
Pressmeddelande 16.1.2020 15.04