Pressmeddelanden

Naturvårdsåkrar blir en del av miljöstödsystemet

JSM
Pressmeddelande 16.4.2009 11.12

Saimenvikaren får bättre skydd

JSM
Pressmeddelande 2.4.2009 10.37

Evalueringen av viltförvaltningen klar

JSM
Pressmeddelande 1.4.2009 9.25

Arbetsgruppen vill se färre översvämningsrisker

JSM
Pressmeddelande 26.3.2009 11.00

Finland agerar för GMO-fria områden

JSM
Pressmeddelande 19.3.2009 14.38

Skogsforskningsinstitutet fick ny direktion

JSM
Pressmeddelande 26.2.2009 14.20

Understöd för femton biogasprojekt

JSM
Pressmeddelande 25.2.2009 11.37

Rapport om kontroll av sura sulfatmarker publicerad

JSM
Pressmeddelande 16.2.2009 11.12