Pressmeddelanden

Skattelösningar ska lätta jordbrukssektorn

JSM
Pressmeddelande 30.1.2009 10.23

Från 15.2.2009 får fjäderfä inte gå utomhus

JSM
Pressmeddelande 30.1.2009 8.29

Jordbrukarna sökte investeringsstöd för gårdsbruk

JSM
Pressmeddelande 23.1.2009 13.09

Naturvårdsåkrar i stället för trädesmark

JSM
Pressmeddelande 27.1.2009 13.14

Ny förordning om hygienen i livsmedelslokaler

JSM
Pressmeddelande 21.1.2009 11.42

Koordinationsprojektet för bioenergi inleddes

JSM
Pressmeddelande 12.1.2009 14.04

Ändringarna i livsmedelslagen i kraft nästa år

JSM
Pressmeddelande 30.12.2008 11.47

Ändring av 20 § i lagen om gårdsstöd stadfäst

JSM
Pressmeddelande 30.12.2008 10.44