Pressmeddelanden

Räntefriheten för statliga lån till jordbruket utvidgas

JSM
Pressmeddelande 19.12.2008 13.53

Enighet om ny förordning om växtskyddsmedel

JSM
Pressmeddelande 19.12.2008 6.45

Statsrådet bekräftade stödet för potatisproduktionen

JSM
Pressmeddelande 11.12.2008 12.58

Dammsäkerhetslagen ses över

JSM
Pressmeddelande 4.12.2008 12.13

Krav på åkerareal slopas i förordning om mjölkkvoter

JSM
Pressmeddelande 14.11.2008 12.37

Enhetskostnaderna för byggande som stöds har setts över

JSM
Pressmeddelande 13.11.2008 11.23

Arbetsgrupp omarbetade grunderna för enhetskostnader

JSM
Pressmeddelande 13.11.2008 11.32