Programmet för klimatvänlig mat

Jord- och skogsbruksministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet ett program för klimatvänlig mat som syftar till att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Projektet inleddes i början av 2020.

I ett klimatsäkert livsmedelssystem beaktas alla aspekter av hållbarhet: social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet. Programmet bidrar till Finlands regerings mål om att Finland ska bli klimatneutralt före 2035.

Klimatprogrammet fokuserar på verksamheten efter det som sker på åkern, prioriteringen ligger i att minska utsläppen från matkonsumtionen.
Programmet bereds samtidigt med markanvändningssektorns åtgärdshelhet. Genom åtgärdshelheten finansieras projekt som handlar om primärproduktion och åkermark och som minskar koldioxidutsläppen från jordbruket och  LULUCF-sektorn.

I klimatprogrammet fastställs de bästa och effektfullaste målen för att skapa ett klimatsäkert livsmedelssystem i Finland. Utifrån beredningen prioriteras spetsprojekten, fastställs projektens genomförare, finansiering, mål och tidsplan.

Ytterligare information:
Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, @hsmattila och #klimatmat på Twitter

Se också

Mer information

Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162401  


Anna Salminen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002