Samarbete med Ryssland

Under Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar lyder Arbetsgruppen för jordbruket och livsmedelsindustrin. Den sammanträder vanligen i samband med den ekonomiska kommissionens möte och behandlar aktuella teman som parterna har valt. Ordföranden för arbetsgruppen är direktören för internationella frågor Aulikki Hulmi och sekreterare överinspektör Riitta Pelanteri. Arbetsgruppens medlemmar företräder förvaltningen inom området, företag och forskningsinstitut inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Ordföranden och sekreteraren deltar också i arrangemangen kring Rysslands samarbetsmyndigheters besök i Finland samt i motsvarande resor som finländarna gör till Ryssland.

Jord- och skogsbruksministeriet deltar också i östsamordningsarbetet som leds av Utrikeministeriet, Finsk-ryska gränsvattendragskommissionens verksamhet samt det bilaterala skogssamarbetet.

Anslag för ministeriets internationella verksamhet används årligen närmast för myndighetssamarbete till exempel inom växtinspektion, tillsyn över livsmedelsexport och veterinärmedicin.

I Finlands ambassad i Moskva arbetar Johanna Logren som är expert inom mat- och naturresursbranschen.

Närmare upplysningar: Virpi Suoninen, tfn. 02951 62023, virpi.suoninen(at)mmm.fi

På andra webbplatser

Utrikesministeriet

Finsk-ryska gränsvattendragskommissionen

 

Mer information

Virpi Suoninen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor 0295162023