FI SV EN

Julkaisut, selvitykset ja esitteet

Saaristoasian neuvottelukunta toimeenpanee useita selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on tukea saaristopolitiikan onnistunutta toteutusta niin alueellisella kuin paikallisella tasolla. Selvitysten lisäksi saaristoasian neuvottelukunta on julkaissut esitteen Suomi – saarten ja vetten maa, joka on käännetty yhdeksälle eri kielelle. Saaristopolitiikan juhlavuoden (2018) kunniaksi on laadittu saaristopolitiikan historiikki.

 
Käynnissä olevat selvitykset: 
 
Saariselvitys 2018
 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen ilman kiinteää tieyhteyttä olevia kokoaikaisesti (ns. vakinaisen asumisen saaret) ja osa-aikaisesti (ns. vapaa-ajan asumisen saaret) asuttuja saaria koskeva tiedosto. Selvitys sisältää myös itsehallintomaakunta Ahvenanmaata koskevat tiedot.

Uusimmat selvitykset: 

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa
 
Marraskuussa 2018 valmistuneen Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa - selvityshankkeen tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten, nk. vakinaisesti asuttujen saarten määrästä ja väestöstä, saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa sekä analysoida ja verrata tuloksia Suomea koskeviin vastaaviin tietoihin ja tehdä kehittämissuosituksia EU:n seuraavaa ohjelmakautta varten. Selvitys osoittaa, että Suomella Euroopan suurimpiin kuuluvana saaristo- ja vesistömaana on eurooppalaisittain kehittynyt lakiin perustuva saaristopolitiikka.
 
 
Saaristopolitiikan arviointi
 
Marraskuussa 2018 valmistuneessa arviointiraportissa arvioidaan saaristopolitiikan toteuttamista aina saaristolain voimaanastumisen ajoista alkaen. Arvioinnin painopiste on kuitenkin lähimenneisyydessä ja käynnissä olevan saaristopolitiikan toteutuksessa. Arvioinnin tavoitteena onkin tukea voimassa olevan valtakunnallisen saaristo-ohjelman toteuttamista ja sekä pohjustaa tulevien kausien ja ohjelmien valmistelua. Arvioinnissa on esitetty näkemyksiä ja tulkintoja siitä, miten saaristopolitiikkaa tulisi kehittää ja painottaa, jotta se pystyy paremmin vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. 
 
Saaristopolitiikan arviointi 2018 PDF 4,8MB 
 
Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena 
 
Elokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko ja missä asioissa jakamistaloudesta saada hyötyjä aluekehitykselle saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla. Selvityksen mukaan saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä jakamistaloudesta. Vapaata hyödynnettävää rakennus-, vene-, kone-, työvoima- ja muuta kapasiteettia on paljon. Jakamistaloudesta kiinnostuneiden määrä on jo nyt suuri. 
 
Jakamistalous saaristo-, rannikko-, ja vesistöaleuiden mahdollisuutena PDF 1,6MB
 
Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet
 
Toukokuussa 2018 valmistuneen selvityksen tarkoituksena oli etsiä, analysoida ja nostaa esiin Suomen ja valittujen ulkomaiden saaristo-, rannikkoa- ja vesistömatkailun toteutettuja tai suunnitteilla olevia parhaita tuotteita. Selityksen loppuraportti sisältää 80 hyvän matkailutuotteen ja 16 toimintatavan esittelyn. Selvitys osoitti, että Suomen vesistöalueiden matkailullisessa kehittämisessä on tarjolla hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia. 
 

Viime vuosien aikana toteutettuja selvityksiä:

 

Lisätietoja: 

Elina Auri, johtava asiantuntija, SANK:n pääsihteeri

MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

p. 040 074 4900

[email protected] 

 
 

 

päivitetty 28.11.2017

 
Saaristopolitiikan historiikki 1949–2018 PDF 8,6MB 
Valtakunnallinen saaristo-ohjelma 2017 - 2019   PDF 8,3MB 

Mer information