Under beredning

På denna sida hittar du aktuell information om skogs- och bioenergienhetens utvecklingsprojekt.

Skogsstrategin uppdateras under 2018. Enkät om skogsstrategins åtgärder öppen på webbplatsen dinasikt.fi i september 2018.

I EU behandlas som bäst också bland annat LULUCF-förordningen och hållbarhetskriterierna för biomassa (LULUCF-förordningen, Hållbarhetskriterier för biomassa)