Skogar

Skogen är en förnybar naturtillgång - en källa till ekonomiskt välstånd och psykiskt välbefinnande. Skogen utgör också en väsentlig del av den finska naturen och dess mångfald.

Titta på videon: Skogarna i Finland – fulla av möjligheter