FI SV EN

Ruokaketjun kehittäminen

Suomalainen ruokaketju tarjoaa kuluttajalle laajan valikoiman turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Ruokaketju koostuu koko elintarvikealasta. Tuottajat, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto luovat yhdessä maastamme vahvan elintarvikkeiden laatumaan. Ruokaketju kehittää toimintaansa yhteistyössä: koko ketju toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti etsien ja toteuttaen uusia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Ruokaketjun kehittämisen tavoitteena on

  • ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen
  • kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus
  • ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen
  • ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen
  • kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien mukaisia toimenpiteitä sekä luomu- ja lähiruokasektorille valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuetaan sille varatulla määrärahalla.

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Taloustutkimus Oy toteutti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta kyselyn, joka suunnattiin ammattikeittiöille tammi-helmikuussa 2020 ennen poikkeusolojen alkamista. Kyselyn avulla haluttiin syventää tietoa ammattikeittiöiden raaka-ainehankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Selvityksen kohderyhmänä olivat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt. Kyselyssä selvitettiin muun muassa keittiöammattilaisten arvioita kotimaisten, lähellä tuotettujen ja luomuraaka-aineiden käytön määristä tuoteryhmittäin. Lisäksi kartoitettiin kasvis- ja vegaaniruoan tarjontaa sekä hävikinseurantaa. Kyselyyn vastasi 662 ammattikeittiöiden elintarvikehankinnoista vastaavaa henkilöä pikaruokapaikoista illallisravintoloihin ja kuntien keskuskeittiöihin vastausprosentin ollessa 44%.

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Raportin liitteet

Vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien yhteistyöhankkeiden arviointi

 

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, marknadsenheten 0295162382