Bolagisering av Otso skogstjänster

Finlands skogscentrals affärsverksamhet (Otso skogstjänster) såldes i september 2016 till en privat köpare.  Bakom försäljningen av OTSO:s affärsverksamhet ligger lagen om Finlands skogscentral där det står att hela affärsverksamheten ska åtskiljas från skogscentralen senast vid utgången av 2016. I samband med detta har jord- och skogsbruksministeriet som är det ansvariga ministeriet, utrett alla alternativ för att hitta det totalekonomiskt sett bästa alternativet. Utredningen resulterade i att direktionen beslutade sälja affärsverksamheten. I stället för att ha bildat ett bolag under statsrådets kansli, vilket var planerat att vara ett steg i arbetet för att flytta bolaget till privat marknad, beslutade man sälja affärsverksamheten. Lösningen nåddes utan statens finansiella insats.

Huvudägaren till det nya bolaget är investeringsbolaget Helmet Business Mentors Oy. Den verkställande ledningen är delägare. Som affärsverksamhetsdirektör fortsätter Kari Lundell. Personalen övergår till det nya bolaget som s.k. gamla arbetstagare när det nya bolaget inleder verksamheten.

Ändringen i lagen om Finlands skogscentral på grund av försäljningen av affärsverksamheten trädde i kraft den 1 januari 2017

 

 

Försäljning av OTSO skogstjänster till riksdagen för behandling (pressmeddelande 28.10.2016)
Beslut om försäljning av Otso skogstjänster (pressmeddelande 6.9.2016)

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   förnamn.efternamn@mmm.fi