Vatten

Vatten är en livsviktig förnybar naturtillgång. I Finland finns det rikligt med vatten av god kvalitet.