Tapahtumia

Kasvinviljely ja kasvinjalostus ovat avainasemassa niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin siihen sopeutumisessakin. Osana hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta maa- ja metsätalousministeriö järjestää aamukahviwebinaarin, jossa syvennytään uusiin kasvintuotantotekniikoihin ja jatkojalostusmahdollisuuksiin.

Järjestäjä: MMM

Millä keinoin maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä voidaan kehittää ilmastokestävämmäksi? Ketkä ovat ratkaisijan roolissa? Mitä uusia mahdollisuuksia ilmastoratkaisuihin liittyy?

Järjestäjä: MMM

Tänä vuonna uudistetaan Suomen kansallinen metsästrategia, joka ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 saakka. Strategiatyön aikana järjestetään avoimien paneelien sarja, jossa metsiä ja niiden käyttömahdollisuuksia katsotaan eri näkökulmista. Tässä paneelissa keskustellaan metsän hyvinvointivaikutuksista, vaikutuksien mittaamisesta ja metsien monikäytöstä.

Järjestäjä: MMM

Ministerivaihdoksesta johtuen ilmastoruokaohjelman julkistustilaisuutta siirretään. Tilaisuus siirretään kesäkuulla pidettäväksi.

Järjestäjä: MMM

Ruuantuotanto on yksi merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin vaikuttava ja siitä riippuvainen tuotannonala. Maa- ja metsätalousministeriö selvitti, miten ruokahankinnoilla voidaan parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa. Tilaisuudessa kuulet ministeriön tilaaman selvityksen tuloksista sekä muista ruokahankintojen biodiversiteettivaikutuksia selvittävistä hankkeista.

Järjestäjä: MMM

Älykäs sopeutuminen on noussut viime aikoina yhä useammin keskusteluihin, kun puhutaan alueiden eriytymisestä, erilaistumisesta ja uudistumisesta. Ituja älykkään sopeutumisen soveltamisesta on nähtävissä niin kansallisen tason ohjelmissa kuin paikallisen tason kehittämistyössä. Mutta mikä tekee sopeutumisesta älykästä? Mitä ratkaisuja älykäs sopeutuminen tarjoaa ja mitä se edellyttää onnistukseen? Mitä oikeastaan on älykäs sopeutuminen Suomessa?

Järjestäjä: MMM, TEM, VM