Tapahtumia

Tervetuloa infotilaisuuteen kuulemaan hallituksen esitysten sisällöstä ja lausuntokierroksen aikataulusta. Uuden rahoituskauden on määrä alkaa vuonna 2023, jolloin myös uusien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Järjestäjä: MMM

Vuorovaikutustilaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millaista kansallisen tason tukea kunnat ja alueet tarvitsevat sopeutumistavoitteiden ja -toimenpiteiden asettamiseen ja täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on myös oppeja jakamalla vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta kuntien ja alueiden välillä sopeutumistoimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tilaisuuden järjestävät maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto ja Motiva yhdessä.

Järjestäjä: MMM