Tapahtumia

Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja komissio järjestävät infotilaisuuden EU-menekistä 1.12. klo: 10:00-12:30. EU:n rahoittamien tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien toimenpiteet voivat olla esimerkiksi messuihin ja näyttelyihin osallistumisia sekä muita markkinointitoimenpiteitä eri medioissa. Ohjelmien tuotteina voivat olla mm. hedelmät, vihannekset ja marjat sekä niistä valmistetut tuotteet, maito ja jotkin meijerituotteet, liha ja jotkin lihatuotteet sekä viljat ja jotkin myllyteollisuustuotteet.

Järjestäjä: MMM

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas julkaistaan 1.12. järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa kuulet esimerkkejä oppaan tarjoamista mahdollisuuksista kehittää ruokapalveluita entistä vastuullisimmaksi ja toimivammiksi. Ruokapalvelu voi olla omaa, in-house -toimintaa tai kilpailutettuja ostopalveluita eri toimintaympäristöissä.

Järjestäjä: MMM