Tulevaisuudessa enemmän hyötyjä paikkatiedoista -seminaari

Maanantai 12.3.2018 klo 12.30 – 15.30

maa- ja metsätalousministeriö

Paikkatietopoliittinen selonteko etenee. Tule vaikuttamaan ja kertomaan näkemyksistäsi selonteon ehdottamien toimenpiteiden hyödyllisyydestä paikkatietojen loppukäyttäjille. Alkaako niistä kehitys kohti maailman innovatiivisinta ja turvallisinta paikkatiedon ekosysteemiä?

Paikka: Eteläranta 10, Helsinki, sali E26
Aika: Maanantai 12.3.2018 klo 12:30 - 15.30
Ilmoittaudu: sähköpostilla viimeistään 8.3. osoitteeseen [email protected]
Seminaarikutsu

Seminaarissa haetaan selonteon toimenpide-ehdotusten ja sen vision taustaa vasten erityisesti paikkatietojen ja -palveluiden loppukäyttäjien näkemyksiä selonteon hyödyistä. 

Paikkatietopoliittisen selonteon visio on ”Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu selonteon taustamuistion luonnoksen kohdissa 2 ja 3.

Ohjelma

12:30 Keskustelua
13.00 Tapahtuman avaus ja selonteon tilanne

Alustukset

Liikenne toimii paikkatiedoilla, Sampo Hietanen, Maas Global Oy
Paikkatiedot avainasemassa metsäsektorilla, Jarmo Hämäläinen, Metsäteho Oy
Turvasektori ja paikkatiedot, Jermu Pöllänen, Digia Oyj
​Rakennettu ympäristö on kokonaan paikkatietoa, Tiina Talvitie, Lehto Group Oy

Tulevaisuuden hyödyt – näkökulmien yhteinen työstäminen
Yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, yritykset, järjestöt ja yhteisöt