Luonnonvara- ja biotalouspäivät Turussa

Torstai 4.10.2018 klo 8.30 – perjantai 5.10.2018 klo 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestämien päivien teemana on Digitalisaatio ja uusi teknologia luonnonvaratalouden mahdollistajana.

Tilaisuus on suunnattu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimialan tehtäviä hoitavien virastojen ja laitosten johdolle ja keskeisille asiantuntijoille sekä maakuntien ja muiden sidosryhmien edustajille.

Paikka valtion virastotalo osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2. Lisätietoja tilaisuudesta antaa Mia Puotunen ([email protected], puh. 029 5022912).

Ohjelma:

Puheenjohtajana maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

Torstai 4.10.2018

8:30 ilmoittautuminen ja kahvi

9:15 Tervetuloa luonnonvara- ja biotalouspäiville

* Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

* Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

* Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchertin tervehdys

* Ruokaviraston pääjohtajan Antti-Jussi Oikarisen tervehdys

10:00 Digitaalisuus ja innovaatiot tulevaisuuden biotaloudessa, johtaja Ilmari Absetzin, Business Finland

10:30 Suomalaisen ruokaketjun tulevaisuus ja nykyhaasteet, ketjujohtaja Ari Sääksmäki, Kesko oyj

Kahvitauko

11:15 Biotalous sijoittajan näkökulmasta, yksikönpäällikkö Elina Rinta, OP Varallisuuden hoito oy

11:45 Bioeconomy and sustainable development, Michael Kristensen, Samsoe Energy Academy

12:15 Lounas, omakustanteinen

13:15 Biotalous 2.0 – Ryhmätyöskentely

Ryhmätyöskentely 1

14:30 Kahvitauko

15.00 Ryhmätyöskentely 2

15:30 Työskentelyn purku

16:15 Päivän päätös, yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?

18:00 Turun kaupungin vastaanotto, Kaupungintalo, Aurakatu 2

Perjantai 5.10.2018

8:30 Luonnonvara- ja biotalouden tulevaisuus yritysten näkökulmasta

* Alustukset: Farmidata-hanke, PS Prosessing oy, Lounavoima oy

* Yritysten ja hallinnon keskustelu

9:45 Kahvitauko

10:15 Lähtö yritysvierailuille
Vaihtoehtoiset vierailukohteet: Meyer Turku oy, Naantalin monipolttolaitos, Smart Chemistry Park

12:00 Paluu vierailuita

Pienryhmien aiheet / MMM:n tulevaisuuskatsauksen teemaryhmät:
1) Kilpailuvalttina puhdas ruoka ja vesi
2) Vastuullinen ja kilpailukykyinen luonnonvaratalous
3) Monipaikkaisuus lisääntyy ja alueet menestyvät
4) Paikkatiedot vauhdittavat digiyhteiskuntaa