Tiedotteet vuosittain

 • Metsätalouteen de minimis -tukia

  Tiedote 30.12.2008

  Metsätaloutta on perinteisesti tuettu metsänhoito- ja perusparannustöihin myönnetyillä valtion varoilla. Verohuojennusten voimaantulo lisää metsätalouteen kohdistuvia tukimuotoja. De minimis –tuki,...

 • Suomen FAO-toimikunta asetettu toimikaudeksi 1.1.2009 -31.12.2011

  Tiedote 30.12.2008

  Valtioneuvosto asetti tänään Suomen FAO-toimikunnan toimikaudeksi 1.1.2009 -31.12.2011. Suomen FAO-toimikunta avustaa maa- ja metsätalousministeriötä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja...

 • Elintarvikelain muutokset voimaan ensi vuonna

  Tiedote 30.12.2008

  Valtioneuvosto hyväksyi tänään eduskunnan vastauksen esitykseen elintarvikelakiin tehtävistä muutoksista. Valtioneuvoston istunnon jälkeen tasavallan presidentti vahvisti nämä muutokset....

 • Tilatukilain 20 §:n muutos vahvistettu

  Tiedote 30.12.2008

  Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut tilatukilain 20 §:n muutoksen. Laista kumottiin 20 §:n 4 momentti ja muutettiin 3 momenttia. Näiden momenttien mukaan tukioikeudet olisivat siirtyneet...

 • Työryhmä esittää viljelijätukihallinnon kehittämistä

  Tiedote 30.12.2008

  Viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittänyt maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää, että myös jatkossa kunnat vastaisivat alueellaan viljelijätukihallinnon tehtävien...

 • Maidon pohjoinen tuki säilyy jatkossakin tuotantoon sidottuna

  Tiedote 19.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel pääsivät tänään poliittiseen sopimukseen liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella maksettavasta pohjoisesta...

 • Maanhankinnan investointituen haku aiotaan keskeyttää

  Tiedote 19.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy toimenpiteisiin käynnissä olevan maanhankinnan investointituen haun keskeyttämiseksi. Tukea ei voida myöntää lokakuussa käynnistyneessä haussa jätettyihin...

 • Maatalouden valtionlainojen korkovapaus laajenee

  Tiedote 19.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeriö on tänään päättänyt laajentaa korkovapauden myöntämistä Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetyille ns. valtionlainoille.

 • Sähköinen asiointi ja neuvontapalvelu helpottavat tukihakua ensi vuonna

  Tiedote 19.12.2008

  Viljelijöiden sähköinen tukihaku laajenee ensi vuonna koskemaan tiettyjen tukien osalta koko Manner-Suomea myös ruotsinkielisenä. Sähköiseen tukihakuun liitetään viljelijöille tarkoitettu...

 • Neuvosto keskusteli maatalouden laatupolitiikasta

  Tiedote 19.12.2008

  Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli joulukuun kokouksessa EU:n maatalouden laatupolitiikan kehittämisestä. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

 • Vuodenvaihteen 2008/2009 muutoksia maa- ja metsätalousministeriön sektorilla

  Tiedote 19.12.2008

  Elintarvikelakia ollaan uudistamassa ensi vuoden helmikuun alusta. Ruokamyrkytysten torjuntaa aiotaan tehostaa lisäämällä laboratorioiden ja viranomaisten yhteistyötä. Samalla esimerkiksi...

 • Kasvinsuojeluaineiden uudesta asetuksesta syntyi sopu

  Tiedote 19.12.2008

  Neuvosto, parlamentti ja komissio ovat tänään päässeet sopuun kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevasta uudesta EU-asetuksesta ja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön direktiivistä...

 • Monimuotoisuuden tutkimusohjelma arvioidaan

  Tiedote 18.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt tehdä ulkopuolisen arvioinnin Monimuotoisuuden tutkimusohjelmasta. Ohjelmassa rahoitettiin 46 tutkimushanketta neljän vuoden ajan. Tutkimusohjelma päättyi...

 • Eläinlääkintähuoltolailla vahvistetaan eläinten hyvinvointia ja terveyttä

  Tiedote 18.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen lausunnolla olleen eläinlääkintähuoltolakiesityksen tarkennuksista. Työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa maa- ja metsätalousministeri...

 • Työryhmä esittää uudistuksia nuorten porotalousyrittäjien tukemiseen

  Tiedote 16.12.2008

  Maa- ja metsätalousministeriön porotalouden rahoitustukijärjestelmän uudistamista selvittänyt työryhmä esittää uudistuksia erityisesti nuorten porotalousyrittäjien tukemiseen. Työryhmä on tänään...

 • Valtioneuvosto vahvisti perunantuotannon tuen

  Tiedote 11.12.2008

  Valtioneuvosto vahvisti tänään perunantuotannon kansallisen tuen vuoden 2008 tukitasot. Perunantuotannon kansallista hehtaarikohtaista tukea maksetaan yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Tukea maksetaan...

 • Neuvosto keskustelee maatalouden laatupolitiikasta

  Tiedote 9.12.2008

  Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee joulukuun kokouksessa EU:n maatalouden laatupolitiikan kehittämisestä. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

 • Läänikohtaisten viehekalastusmaksujen hinnat nousevat

  Tiedote 9.12.2008

  Läänikohtaisten viehekalastusmaksujen hinnat nousevat elinkustannusindeksikorotuksen johdosta. Vuonna 2009 läänikohtaiset viehekalastusmaksut ovat 29 euroa kalenterivuodelta ja 7 euroa seitsemän...

 • Valtioneuvosto vahvisti Suomen esityksen siementuotannon kansalliseksi tueksi

  Tiedote 4.12.2008

  Valtioneuvosto päätti tänään Euroopan komissiolle tehtävästä Suomen esityksestä nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansalliseksi tueksi vuosille 2009 - 2010. Esityksen mukaan tukea voitaisiin...

 • Patoturvallisuuslaki uudistuu

  Tiedote 4.12.2008

  Patoturvallisuuslakia ehdotetaan uudistettavaksi. Uudistusehdotuksen tavoitteena on varmistaa patojen turvallisuus selventämällä ja johdonmukaistamalla patoturvallisuuden sääntelyä. Ehdotettu laki...