FI SV EN

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES

edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen (niin sanottu 3R-periaate) toteutumista. Neuvottelukunta toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Sen jäsenet edustavat erilaisia tieteellisiin tai opetuskäyttöön pidettävien eläinten hyvinvointiin, käyttöön ja eläinten käytön korvaamiseen liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa on edustettuna muun muassa tutkimus ja opetus, teollisuus, eläinten hoito, hyvinvoinnin tutkimus, vapaaehtoinen eläinsuojelutyö ja eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 13 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenenä on eläinsuojeluasiamies. Neuvottelukunta voi kuulla työssään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista. Tekemiensä havaintojen ja näkemysten pohjalta neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja periaatteen edistämiseksi. Neuvottelukunta antaa lausuntoja myös muista merkittävistä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten käyttöä ja hyvinvointia koskevista toimista ja esityksistä.

Neuvottelukunta toimii viranomaisten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön kehittäjänä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös tehdä ehdotuksia tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviin eläimiin liittyvän koulutuksen kehittämiseksi sekä kehittää alaan liittyvää tiedottamista. Neuvottelukunta osallistuu eläinten käytöstä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja se pitää yhteyttä muissa jäsenvaltioissa toimiviin vastaaviin elimiin. Tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö voi antaa neuvottelukunnalle myös muita sen toimialaan kuuluvia tehtäviä.

Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013). Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella (565/2013). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan valtioneuvoston päätöksellä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoa verkossa

Tutkijat tuntevat koe-eläinten hyvinvointia edistävät periaatteet (tiedote 10.3.2016)

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat ja kannanotot

Neuvottelukunnan kokoonpano ja asiakirjat toimikaudella 1.11.2018 – 31.10.2023

Neuvottelukunnan kokoonpano ja asiakirjat toimikaudella 15.10.2013 – 14.10.2018

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162108   Sähköpostiosoite: