MMM:n rahoittama tutkimus ja kehittäminen

Tällä sivulla esitellään Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien hankkeiden kohdentumista ja vaikuttavuutta. Linkkien takaa löytyvät hankkeiden kuvaukset sekä edelleen linkitykset tutkijoiden ja toimijoiden omille sivuille.


Näiden linkkien kautta kuvataan uusinta tutkimusta ja kehittämistä, rahoitusinstrumenttien mukaan jaoteltuna.

2021 Makera-rahastosta rahoitettu maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

2020 Makera-rahastosta rahoitettu maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

2019 Makera-rahastosta rahoitettu maa- ja elintarviketalouden tutkimus ja kehittäminen

2019 budjetin T&K-momentilta rahoitettu tutkimus ja kehittäminen 


Alla olevat linkit ohjaavat hankesivuille tutkimuksen erityisen aihealueen mukaisesti.

Biotalouden tutkimushankkeet

Sinisen biotalouden tutkimushankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet

Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Hallituskauden 2015-19 kärkihankkeet

Kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä tehostavat laserkeilauspilotit


Biotalouden tutkimuksessa yhteistyö Euroopan Unionin jäsenmaiden välillä on tiivistä, ja useat kansalliset tutkimushankkeemme ovat osa EU:n laajempaa hankekehystä ja saavat merkittävän osan rahoituksestaan tästä kehyksestä. Alla olevat taulukot esittelevät näitä yhteistyöhankkeita.

ERA-NET -yhteishankkeet 2019

 


Rahoituksen kohdistamisen painopisteitä arvioidaan vuosittain ajankohtaisten tutkimustarpeiden mukaan. Alla on esitetty viime vuosien rahoituksen jakautuminen aihealueittain.

 

Tietoa rahoituksesta ennen vuotta 2019

 


Maa- ja metsätalousministeriö teetti Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialla tutkimus- ja kehityshankkeiden arvioinnin. Arvioinnissa pyrittiin mittaamaan ministeriön rahoittamien hankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja pohdittiin, miten niitä voitaisiin entisestään parantaa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien hankkeiden tietoja voi hakea vastuututkijan ja tutkimusprojektin nimellä muun muassa seuraavista tietokannoista:

   Hankehaavi.                 Syke. Luke.
Hankehaavi Suomen ympäristökeskus Luonnonvarakeskus
     
Ruokavirasto. Helaingn yliopisto. Itä-Suomen yliopisto.
Ruokavirasto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto
     
Aalto-yliopisto. Pellervon taloustutkimus.  
Aalto-yliopisto Pellervon taloustutkimus  

 

Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran vuoden 2019 haku sulkeutunut ja tulokset ilmoitettu hakijoille

Makeran maa- ja elintarviketalouden kaksivaiheisen 2019 haun toinen vaihe on päättynyt ja tulokset ilmoitettu tutkijoille. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2019 alussa, kun Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty. Rahoituksen edellytys on, että maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2019. Tämän jälkeen hakemukset julkaistaan sivulla sivulla Rahoitettu tutkimus ja kehittäminen.

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (T&K-rahoitus) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

Lisätietoja (T&K-rahoitus)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162333  

Lisätietoja (Makera)

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162126