Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus

Makeran vuoden 2019 aiehaku sulkeutunut ja tulokset ilmoitettu hakijoille

Vuoden 2019 haun toinen vaihe avautuu järjestelmässä 9.7.2018. 

Haun jatkoprosessi ja tarvittavat tiedot on kuvattu sivulla Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2019.

Vuoden 2018 haussa rahoitettavat hankkeet on julkaistu sivulla MMM:n rahoittamat hankkeet

Ministeriön yhteistutkimusmäärärahaa (Tutkimus- ja kehittäminen) myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevaa tutkimusta sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Katso myös

Hankehaavi - maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto

Lisätietoja

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies (T&K-rahoitus)
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimusyksikkö
0295162333, elina.nikkola@mmm.fi

Riitta Rahkonen (Makera)
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö
0295162202, riitta.rahkonen@mmm.fi