Vesihuolto

Vesitorni kuvattuna maasta ylöspäin.

Vesihuolto on yhteiskunnan elintärkeä perustoiminto. Sen tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jätevesien asianmukainen käsittely. Vesihuolto on välttämätöntä terveydenhuollon ja ruokahuollon toimivuuden kannalta.

Myös alueellinen elinvoimaisuus edellyttää toimivaa vesihuoltoa. Kyseessä on tärkeä kilpailukykytekijä vesi-intensiiviselle liiketoiminnalle sekä muun muassa matkailuelinkeinolle.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017) määrittelee vesihuollon turvaamisen strategiseksi tehtäväksi, josta maa- ja metsätalousministeriö on päävastuussa. Vedenhankinta poikkeusoloissa varaudutaan turvaamaan valmiuslain nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa myös vesihuoltolainsäädännön valmistelusta. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata terveydellisesti ja muutenkin moitteettoman talousveden riittävä saanti kohtuullisin kustannuksin sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Vesihuoltoa kehitetään osana laajempaa alueiden käyttöä ja yhteiskunnan toimivuutta. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta häiriötilanteissa voidaan parantaa esimerkiksi yhdistämällä verkostoja ja kokoamalla vesihuolto-organisaatioita suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Samalla edistetään osaamisen ja resurssien säilymistä. Uusien tekniikoiden rohkea käyttöönotto tukee toimialan yritysten menestystä.

Vesipisara. Tehtävät
Vesihuollon eri osa-alueiden hallinto ja vastuualueiden työnjako.
Vesipisara. Haasteet
Yhteenveto vesihuollon suurimmista tulevaisuuden haasteista.
Historia
Suomen vesihuolto 1800-luvulta nykypäivään.
Tilastoja
Faktoja veden hankinnasta, käytöstä ja jakelusta.

Lue lisää:

Vesihuoltouudistus

Vesihuoltolain toimivuuden arviointi, Risto Saarinen

Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa, Paul Silfverberg

Vesi.fi-verkkopalvelu

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (PDF-tiedosto)

Lisätietoja

Johanna Kallio, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162011   Sähköpostiosoite: