Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Lisätietoja

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162456