MMM:n yhteystiedot organisaatiorakenteen mukaan

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Hallinto- ja kehittämistoimiala

Johanna Liukkonen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala

0295162026 

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Pirjo Inkinen, henkilöstön kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

henkilöstön kehittämismäärärahatosaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittäminenosaamisen kehittämisen suunnittelutoiminnan ja työkulttuurin kehittäminen

0295162209 

Riitta Itkonen, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

hallintoasiathenkilöstöasiatoikeudelliset asiat

0295162383 

Leena Kononen, kehittämispäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162216 

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

arviointi- ja kehittämisryhmäpalkkausjärjestelmärekrytoinnit

0295162004 

Eeva Pystynen, hallintojohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

hallinto- ja kehittämistoimialan päällikköhallinto- ja viestintäyksikön päällikkö

0295162357 

Tuula Saarinen, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162288 

Terhi Sunnari, hallitusneuvos

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

hallinto-oikeudelliset asiatTyönantajavirkamiestyösuojeluasiatvirka- ja työehtosopimusasiat

0295162008 

Ira Uusoksa, hallinnollinen avustaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

0295162027 

Satu Vepsäläinen, erityisasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Vahva-käyttöönotto

0295162074 

Karoliina Vieler-Porter, henkilöstöasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävätKieku-yhteyshenkilö henkilöstöasioissa

0295162067 

Ohjaus- ja talousyksikkö

Juha Karjalainen, laskentapäällikkö

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

EKTR-todentamisviranomaisen tehtävätkirjanpitoyksikön tehtävätmaksuliikeyksikön päällikön 1. sijainen

0295162431 

Liisa Lehtinen, matkahallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

matkalaskujen tarkastus ja neuvontaulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162213 

Jukka Nummikoski, talousjohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

yksikön päällikkö

0295162022 

Heidi Nyberg, matkahallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallintamatkalaskujen tarkastus ja neuvontaulkopuolisten matkustajien matkalaskujen tallennus

0295162147 

Henna Pekkarinen, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

KIEKU-ajanhallintamyyntilaskutusriistanhoitomaksujen palautukset (virheelliset suoritukset ym.)

0295162148 

Mikaela Rahkonen, taloussuunnittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

0295162277 

Meeri Salonen, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

maksuaikakorttien hallinnointiministeriön johdon ja ministeriön yhteisten laskujen käsittely

0295162279 

Pia Trebs-Heikkinen, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

EU-palautusten käsittelyhallinnan siirrot

0295162178 

Tiina Törnqvist, taloushallintoasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

määrärahakirjanpitotilijaotteluvaltionapujen maksatus

0295162174 

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö

hallinnonalan tulos- ja omistajaohjaus sekä niiden koordinointistrategiavalmisteluyksikön päällikön 3. sijainen

0295162414 

Viestintäyksikkö

Iina Bister, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

luonnonvaraosaston viestintä, aiheina mm. metsä, riista, kalat, vesi ja ilm

Janne Impiö, viestintäjohtaja

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

VIE/Viestinnän kehittäminen

0295162064 

Päivi Kari, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162122 

Salli Kärkkäinen, korkeakouluharjoittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

Viestinnän korkeakouluharjoittelija avustaa viestinnän avustavissa tehtävis

0295162088 

Mervi Laitinen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162098 

Teemu Leppänen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162095 

Mediapuhelin MMM,

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

VIE/

0504777976 

Eeva Rantanen, korkeakouluharjoittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

Tea Rantanen, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

ruokaviestintäviestintäviestintäasiantuntija

0295162057 

Vesa Vuorimaa, viestintäasiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

internetkehittämishankkeettieto- ja tutkimustoimialan sekä hallinto- ja kehittämistoimialan viestintä

0295162466 

Ella Vähäniitty, korkeakouluharjoittelija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

viestinnän korkeakouluharjoittelija avustaa viestinnän avustavissa tehtävis

Pekka Väisänen, johtava asiantuntija

Hallinto- ja kehittämistoimiala, Viestintäyksikkö

0295162480 

Luonnonvaraosasto

Elinkeinokalatalousyksikkö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

ammattikalastus ja kalastuslaivastokalavarojen kestävä käyttövesiviljely

0295162494 

Tyyni Kantonen, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EMKR tiedottaminen

0295162312 

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Kaupallisen kalastuksen EU-valvontaKalojen sallitut kauppanimetKalastusvakuutustuki

0295162377 

Risto Lampinen, yksikön päällikkö

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

elinkeinokalatalouden strategiat ja yhteistyöyksikön päällikkö

0295162458 

Heikki Lehtinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

EU:n kalastuksen ulkosuhteetkalastuksen EU-tiedonkeruukalavarojen kestävä käyttöympäristöintegraatio

0295162433 

Ali Lindahl, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

kaupallisen kalastuksen EU-valvontakalastuskiintiötkansallinen ja EU:n tietohallinto

0295162219 

Johanna Mäkelä, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

0295162023 

Saana Tarhanen, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

0295162036 

Erätalousyksikkö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalatalousvelvoitteetrajavesiasiat, sopimukset (Norja, Ruotsi, Venäjä)vapaa-ajan kalatalous

0295162152 

Peppiina Huhtala, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

Tenon ja Tornionjokien kalastusoikeuksiin liittyvät selvitykset

0295162018 

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalastuslakisaimaannorppavapaa-ajan kalatalous

0295162404 

Heidi Krüger, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

arvokkaiden lintuvesien suojeluhankekosteikkokoordinaatti

0295162072 

Aurora Paloheimo, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

kalataloushallinnon tietojärjestelmäOma kala tietojärjestelmä

0295162286 

Vesa Ruusila, yksikön päällikkö / erätalousneuvos

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

erätalousyksikön päällikkö

0295162051 

Liisa Turkia, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

biotaloutta koskevat tehtäväterätalousyksikön sihteerin toimet

0295162282 

Henna Väyrynen, asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

susikannan suunnitelmapäivityksen valmistelu ja koordinaatio

0295162014 

LVO Suunnitteluyksikkö

Tiina Kujala, taloussuunnittelija

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

maksuliikennemäärärahojen käytön seurantaosaston taloussuunnittelutehtävät

0295162120 

Heikki Piiparinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

osaston taloussuunnittelutehtävätyksikön päällikkö

0295162375 

Camilla Vuoristo, johdon sihteeri

Luonnonvaraosasto, LVO Suunnitteluyksikkö

osastopäällikön sihteeri

0295162465 

Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Olle Häggblom, vesitalousasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162073 

Kai Kaatra, vesihallintojohtaja

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

luonnonvara- ja vesitalousyksikön päällikkö

0295162106 

Ville Keskisarja, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

EU:n vesipolitiikkahydrologia ja ilmastokahdenvälinen yhteistyö vesiasioissatulva- ja kuivuusriskien hallinta

0295162390 

Johanna Kohl, tutkimusohjelmapäällikkö

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162211 

Tatu Liimatainen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmastopolitiikkamaankäyttömaankäytön muutosmetsätalous

0295162075 

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022ilmastonmuutokseen sopeutuminen

0295162104 

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

alueiden käyttöbiodiversiteettiHaitalliset vieraslajitvieraslajitympäristöasiat

0295162259 

Lotta Närhi, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja vieraslajit

0295162167 

Suvi Ojala, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

vesihuolto, peltojen vesienhallinta ja muut vesitalousasiat

0295162116 

Elsa Pakkasvirta, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

ilmastonmuutokseen sopeutuminenmetsäasiat

0295162299 

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

geenivara-asioiden strateginen suunnittelu ja ohjausgeenivaraneuvottelukuntageenivaraohjelmat

0295162297 

Antti Rautavaara, johtava asianatuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162117 

Tuuli Salakari, sihteeri

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

yksikön sihteeri

0295162394 

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

Euroopan metsäinstituuttiFOREST EUROPEKansainväliset luonnonvaraseurannatYK:n metsäfoorumi

0295162158 

Reetta Sorsa, johtava asiantuntija

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

0295162118 

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

kiertotalous ja biotalousluonnonvarat ja materiaalitehokkuusluonnonvaratutkimus

0295162236 

Leena Westerholm, neuvotteleva virkamies

Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö

maakuntauudistuksen valmistelupatoturvallisuustoiminnan ja talouden suunnittelu ja tulosohjausvarautuminen

0295162164 

Metsä- ja bioenergiayksikkö

Marjo Mustola, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

kansallisen metsästrategian avustavat tehtävät

0295162110 

Pasi Mäkelä, korkeakouluharjoittelija

Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö

metsäviestintätehtävät

0295162252 

Oikeudellinen yksikkö

Marja-Leena Härkönen, vanhempi hallitussihteeri

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

Sanna Koljonen, erityisasiantuntija

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

kalastuslakiin ja Tenojoen rajajokisopimukseen liittyvät oikeudelliset kysy

0295162007 

Nora Musto, hallinnollinen avustaja

Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö

oikeudellisen yksikön sihteerin tehtävätPTJ

0295162040 

Osaston johto

Tuula Packalen, osastopäällikkö

Luonnonvaraosasto, Osaston johto

0295162131 

MMM:n johto

MMM:n johto

Tiina Hara, johdon sihteeri

MMM:n johto

kansliapäällikön sihteeri

0295162080 

Tuula Hedlund, johdon sihteeri

MMM:n johto

erityisavustajan sihteeri

0295162371 

Kirsi Heinonen, maatalousneuvos

MMM:n johto

Kansliapäällikkö ja sihteerit

0295162059 

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

MMM:n johto

ministeriön kansliapäällikkö

0295162184 

Tuire Jansson-Patiño, johdon sihteeri

MMM:n johto

0295162355 

Annukka Kimmo, ministerin erityisavustaja

MMM:n johto

ministeri Jari Lepän erityisavustaja

0504780226 

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri

MMM:n johto

0295162232 

Tiina Sahlberg-Kelly, ministerin sihteeri

MMM:n johto

ministerin sihteerin tehtävät

0295162242 

Ruokaosasto

EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Sanna-Helena Fallenius, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

0295162481 

Aulikki Hulmi, kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Director, International Affairskansainvälisen toiminnan koordinointi ja ohjauskansainvälisten asioiden johtaja

0295162113 

Paula Karppinen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

Venäjä yhteistyö

0295162011 

Salme Liuska, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

0295162062 

Kimmo Närhinen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

kauppapolitiikkaOECDperushyödykkeetkansainväliset kahdenväliset suhteetviennin edistäminen

0295162257 

Jyri Ollila, kansainvälisten asioiden johtaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

kansainvälisen toiminnan koordinaatio ja ohjaus

0295162132 

Tuuli Orasmaa, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

vesa kahilammen sijainen

0295162056 

Osmo Rönty, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

maatalousneuvoston ja maatalouden erityiskomitean kokousten valmistelu, val

0295162491 

Anna Santala, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

FAO yleishallintoruokaturvakehityspolitiikkakansainväliset korkeantason vierailut

0295162418 

Markus Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

WTOkauppapolitiikkataloushallintopohjoismainen yhteistyö

0295162475 

Virpi Suoninen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

arktinen alueVenäjä-yhteistyö

Vilma Turkki, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

0295162063 

Johanna Vanhatalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

kansalliset asiantuntijat, NEPTtwinning / taiex

0295162058 

Jertta de Maziéres, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat

team Finland

0295162113 

Elintarviketurvallisuusyksikkö

Marita Aalto, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläinravitsemuslääkerehutmuuntogeeniset rehutrehujen pakkausmerkinnät

0295162445 

Anna-Maija Grönlund, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

lihahygienia ja lihantarkastus (punainen liha ja siipikarjanliha)

0295162208 

Tove Jern, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

kasvinsuojeluaineet

0295162318 

Antti Kyllönen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

matkanvaraajasihteeri ETU

0295162005 

Elina Pahkala, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalitkontaktimateriaalitkontaminantitvieraat aineet

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

eläinravitsemusrehujen haitalliset aineetrehun lisäaineetrehut

0295162366 

Tero Tolonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

luomuelintarvikkeetluomuvalvontaluonnonmukainen tuotantoEU:n luomuasetus

0295162326 

Sanna Viljakainen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö

0295162037 

Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162026 

ANNA-Maria Jalo, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162223 

Kati Lassi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kasvinterveyssiemenet

0295162070 

Eero Rautiainen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

0295162049 

Pirjo Salminen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

kansallinen ja EU:n lannoitevalmistelainsäädäntöyksikön päällikön 3. sijainen

0295162188 

Maaseudun kehittämisyksikkö

Elina Auri, johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) pääsihteeriSaaristopolitiikka

0295162041 

Maarit Hellstedt, projektipäällikkö

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Maatalousteknologiamaatalousrakentaminen

Viljami Julkunen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Esko Juvonen, maatalousneuvos

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

rakennetiimin vastaava

0295162271 

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät

0295162470 

Joel Karlsson, asiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

CAP-rahoituskauden valmistelu

0295162019 

Eeva Loikkanen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

0295162015 

Maria McPartlin, suunnittelija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

0295162038 

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

luonnonhaittakorvaukset

0295162406 

Anna Schulman, ylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

maatalouden ympäristökysymykset

0295162199 

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

laajakaistainfo.fi

0295162218 

Auli Sihvola, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

harvaan asuttu maaseutu

0295162442 

Mauri Yli-Liipola, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

0295162054 

Christell Åström, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö

eräät maankäyttöön liittyvät tehtävät (MRL kokonaisuudistus)Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

0295162030 

Maatalousyksikkö

Marjatta Jokela, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

suorien tukien järjestelmä (erit. tilatuki)

0295162210 

Anne Kauranen, esittelijä

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

hevostalouden edistämiseen myönnettävät valtionavustukset

0295162386 

Arja-Leena Kirvesniemi, maatalousneuvos

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

yksikön päällikkö

0295162191 

Riikka Knaapi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162001 

Juho Kuisma, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162034 

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

EU-tukien tiimin tiimivastaava

0295162356 

Karoliina Ruuska, asiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162017 

Hannu Tölli, projektipäällikkö

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

0295162025 

Antti Unnaslahti, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

tukijärjestelmien yhteensovittamisen analyysit

0295162426 

Anne ( MMM ) Vainio, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Maatalousyksikkö

riskienhallinta, varautuminensyyskylvömenetysten tukivaltiontuet

0295162168 

Markkinayksikkö

Milja Keskinen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Ilmasto- ja energiapolitiikka

0295162255 

Hanna Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

0295162402 

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelytoliiviöljyn markkinajärjestely

0295162354 

Anna Salminen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

Ruoka- ja ravitsemusilmastomaankäyttösektori

0295162002 

Jarmo Salonen, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

maatalouspolitiikan analyysit ja politiikan suunnittelututkimusyhteistyö, OECD

0295162237 

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

markkinatiimin vetäjäruokatutka-kampanjayhteinen markkinajärjestely

0295162416 

Eeva-Maija Satovuo, sihteeri

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

yksikön sihteeri

0295162365 

Tapani Sirviö, neuvotteleva virkames

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

porotalousraviurheilu, hevostalous, hevoskasvatusSuomenhevonen

0295162077 

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

biotalousilmasto- ja energiapolitiikkaRO:n ilmasto- ja energiatiimin vetäjä

0295162346 

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

hallituksen lähiruokaohjelmaruokatiimin vetäjäruokatiimin kehittäminen

0295162142 

Jukka Virolainen, maatalousylitarkastaja

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

peltokasvien markkinajärjestelyt

0295162206 

Tia-Maria Virtanen, Korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

ilmastomarkkinaruoka

Auli Väänänen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, Markkinayksikkö

0295162031 

Oikeudellinen yksikkö

Kyösti Helin, hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

lausuntoasiatMmV seurantaPeV seuranta

0295162327 

Outi Korhonen, korkeakouluharjoittelija

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

0295162052 

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

kolttalainsäädäntötoimielimien asettamisen ja niihin liittyvät säädökset

0295162468 

Päivi Ranta, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

tekninen säädösvalmisteluPTJ-käyttäjämuut järjestelmät

0295162407 

Tanja Viljanen, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

yksikön johto

0295162353 

Raija Virolainen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö

muut järjestelmätPTJ-käyttäjätekninen säädösvalmisteluyksikön sihteeri

0295162181 

RO Suunnitteluyksikkö

Esa Hiiva, maatalousneuvos

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

talousyksikön päällikön tehtävät

0295162265 

Marjatta Koskinen, erityisasiantuntija

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston toiminnan ja talouden suunnittelun koordinointi

0295162114 

Marinka Laine, virastomestari

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston kokouskahvitustoimistopalvelut

0295162135 

Jaana Rämänen, hallinnollinen avustaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

laintaitto ja PTJosaston koulutusasiattalousryhmän henkilöstöasiatosaston käyntikortit

0295162172 

Carita Väänänen, taloustarkastaja

Ruokaosasto, RO Suunnitteluyksikkö

osaston ostolaskujen tiliöintinumero- ja asiatarkastus

0295162343 

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Tarja Ekola, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

0295162091 

Kimmo Kuuppelomäki, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162021 

Reetta Saarinen, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162012 

Kalle Toroska, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

laadunvarmennustarkastus

0295162020 

Janne Vainionpää, ylitarkastaja

Sisäinen tarkastus

0295162097 

Tieto- ja tutkimustoimiala

Tieto- ja tutkimusyksikkö

Päivi Ahvonen, asiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

koulutus- ja kurssijärjestelytkoulutusrekisteritutkimushallinnon talous- ja tiliasiat

0295162489 

Pekka Alhojärvi, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

avoin hallintoosaamisen kehittäminentietoturva-asiatyksikön koulutusyhdyshenkilö

0295162452 

Mika Kallio, hankekoordinaattori

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

ForestValue ERA-NET Cofund

0295162212 

Eeva Karjalainen, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

EU:n tutkimusohjelmattutkimuspolitiikka ja -rahoitus

0295162137 

Mari Laakso, johtava paikkatietoasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

paikkatieto-, kartta- ja paikannusasiat, INSPIRE-direktiivi

0295162171 

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

tieto- ja tutkimustoimialan päällikkötieto- ja tutkimusyksikön päällikkövalmiuspäällikkö

0295162485 

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

kolmiuloitteinen kiinteistönmuodostusyksikön lainsäädäntöasiatyleishallinto

0295162379 

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maanmittausalan lainsäädäntöasiat

0295162300 

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

huoneistotietojärjestelmäsäädösvalmistelun kehittäminen

0295162448 

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

maanmittausMaanmittauslaitoksen tulosohjausmaanmittaustoimituksetkiinteistörekisteri

0295162369 

Raimo Torvinen, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

sovelluskehitystietohallintotehtävättietotekniikan yhteyshenkilö

0295162157 

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

tietohallintojohtajan tehtävätyksikön päällikön 1. sijainenINSPIRE-direktiivi

0295162421 

Päivi Virtanen, erityisasiantuntija

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

0295162225 

Susanna Yli-Rahko-Aaltonen, hallinnollinen avustaja

Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö

määrärahan seurantaPTJyksikön sihteeri

0295162320