Hyppää sisältöön
Media

Uutta eläinsuojelulakia valmistelevat ryhmät ovat aloittaneet työnsä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2012 8.53
Tiedote -

Uuden eläinsuojelulain valmistelijat on nimetty ja työ käynnistetty seminaarilla tänään Helsingissä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti ohjausryhmän ja työryhmän, joiden tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi. Työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2014.

Ryhmien tehtävänä on uudistaa eläinsuojelulakia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja eläinsuojeluvalvonnan tehostamiseksi. Samalla on varmistettava myös EU:n eläinsuojelulainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisella tasolla.

Uudistamistyön aloitukseksi ministeriö järjesti työ- ja ohjausryhmään valituille ja kaikille sidosryhmille sekä tiedotusvälineille avoimen seminaarin, jossa esiteltiin hankkeen valmisteluvaiheessa tehtyjä selvityksiä ja kyselyitä eläinsuojelulain tärkeimmistä uudistustarpeista.

Teettämiensä oikeudellisten ja yhteiskunnallisten asiantuntijaselvitysten lisäksi ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien lisäksi kansalaisten näkemyksiä lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Kansalaisilla on myös mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan ministeriön internet-sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet
osastopäällikkö Riitta Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö
budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö
yksikönjohtaja Riitta Maijala, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
johtaja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus
laatupäällikkö Elias Jukola, Elintarviketeollisuusliitto ry
toiminnanjohtaja Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry
pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
hallituksen varapuheenjohtaja Timo Wahlroos, Suomen Eläinlääkäriliitto ry
erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto
toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
johtaja Taina Haarahiltunen, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) ry

Sihteerit
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö
hallitussihteeri Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö
lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
osastopäällikkö Riitta Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet
hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö
eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, maa- ja metsätalousministeriö
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, Elintarviketurvallisuusvirasto
läänineläinlääkäri Harri Rinne, Lapin aluehallintovirasto
varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi, Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
puheenjohtaja Risto Rydman, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Ruoho, Suomen Eläinlääkäriliitto ry
erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto

Sihteerit
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö
hallitussihteeri Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö
lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola p. 0295 16 2108
osastopäällikkö Riitta Heinonen, p. 0295 16 2107
sähköpostit [email protected]

Tietoja kyselyiden ja selvitysten tuloksista sekä palautelomake osoitteesta:
http://www.mmm.fi/elainsuojelulaki

Jari Koskinen