Hyppää sisältöön
Media

Hirvivahingot vähenivät

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2011 9.08
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt hirvikannan hoitosuunnitelman laadinnan. Hirvikanta ja hirven metsästys nousi etenkin korkean hirvikannan aikoina 2000-luvun alkupuolella voimakkaan yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Hirvikantaan liittyy ristiriitaisia tavoitteita, joita hoitosuunnitelman avulla pyritään sovittamaan yhteen. Hoitosuunnitelman valmisteluvastuu on Suomen riistakeskuksella. Hanketta ohjaa ministeriön asettama ohjausryhmä.

Hirvivahingot vähenivät viime vuonna verrattuna edelliseen vuoteen. Viime vuonna arvioiduista hirvien aiheuttamista metsätalousvahingoista maksetaan korvauksia riistavahinkolain mukaisesti noin 2,97 miljoonaa euroa. Hirvet aiheuttavat myös merkittäviä laatutappioita metsätaloudessa ja ohjaavat puulajivalintaa kuusivaltaiseksi metsää uudistettaessa. Viljelysvahinkoja korvataan noin 0,12 miljoonaa euroa. Korvaukset maksetaan hirvenmetsästäjiltä pyyntilupamaksuina kerätyistä varoista, joita käytetään lisäksi vahinkojen ennalta ehkäisyyn, tutkimukseen ja kannan seurantaan.

Korvaussumma on noin 45 % pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin hirvivahinkoja korvattiin 5,6 miljoonan euron edestä. Korvausmäärät laskivat merkittävästi vuoden 2009 poikkeuksellisen suuresta määrästä. Poikkeus selittyy aiempien vuosien korkealla vahinkotasolla ja uuden riistavahinkolain voimaantulon siirtymävaiheella. Siinä vahingon kärsijän ns. omavastuuosuus poistettiin ja metsävahinkokorvauksia maksetaan takautuvasti kolmen vuoden aikana tapahtuneista vahingoista.

Hirvi on taloudellisesti arvioituna maamme merkittävin riistaeläin. Vuosittain metsästetään noin 65 000 hirveä, mikä vastaa noin 9 miljoonaa kiloa hirvenlihaa. Saaliin arvoksi arvioidaan noin 50 miljoonaa euroa. Hirvenmetsästykseen liittyy myös merkittäviä virkistysarvoja, sillä hirvenmetsästyksen osallistuu yli 100 000 suomalaista vuosittain. Viime vuosina hirvikolarit ovat vähentyneet noin puoleen verrattuna 2000-luvun alun tilanteeseen.

Valtakunnallisen ja alueellisten riistaneuvostojen järjestämien sidosryhmäfoorumien kautta hirveen liittyvät eri intressiryhmät pääsevät osallistumaan hoitosuunnitelman valmistelutyöhön. Ensimmäiset alueelliset sidosryhmätilaisuudet järjestetään ensi syksynä. Hoitosuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 040 867 2667 (ohjausryhmän puheenjohtaja)

Lisätietoja Suomen riistakeskuksesta:
projektipäällikkö Jani Körhämö, 0400 231 452

Sirkka-Liisa Anttila