Hyppää sisältöön
Media

Sadonkorjuun ongelmista kärsineille maatiloille tukea 2017 energiaveronpalautusten kautta – syyskylvövahinkoihin miljoonan euron lisätuki EU:lta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2018 9.04
Tiedote

Hallituksen syksyllä 2017 esittämän lisäbudjetin mukaan viljelijöitä tuetaan 25 miljoonalla eurolla. Tuki maksetaan energiaveron palautusjärjestelmän kautta vuoden 2017 kulutuksen perusteella. EU:n jäsenmaat hyväksyivät 17.1.2018 Euroopan komission ehdotuksen myös 1,08 miljoonan euron tukimäärästä Suomelle. Sen perusteella Suomi voi maksaa korvausta vaikeasta kasvukaudesta kärsineille tiloille. Lisäksi selvitetään voidaanko satovahinkovakuutusten vakuutusmaksuveroa alentaa tilanteen helpottamiseksi.

Suomessa kasvukauden alhainen lämpötila ja sateinen syksy vaikeuttivat ja myöhästyttivät peltotöitä sekä aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia viljelijöille. Hallituksen 17.10.2017 lisäbudjettiesityksen mukaan 25 miljoonan euron tukisumma on tarkoitus jakaa EU-lainsäädännön puitteissa energiaveron palautusjärjestelmän kautta. Tällöin lisäpalautukset perustuisivat kevyen polttoöljyn kulutukseen vuonna 2017.  

Yksityiskohdat asiassa tarkentuvat, kun sitä koskeva lakimuutos on hyväksytty ja tukijärjestelmän muutoksesta on tehty ilmoitus komissiolle. Valtiovarainministeriön kanssa yhteistyössä tehdyn valmistelun perusteella tuki maksettaisiin yhdessä normaalin vuosittaisen palautuksen kanssa, eikä tilojen tarvitsisi hakea lisäpalautusta erikseen. Toimeenpano edellyttää lakimuutosta sekä muutoksia verohallinnon tietojärjestelmiin. Lisäksi kevään 2018 aikana valtiovarainministeriö selvittää hallituksen linjauksen mukaan mahdollisuutta satovahinkovakuutuksiin liittyvän vakuutusmaksuveron huojentamiseen.

– Hallituksen 25 miljoonan euron panostus on huomattava tässä taloudellisessa tilanteessa, vaikka silläkään ei valitettavasti kaikkia vahinkoja pystytä korvaamaan. Hallituksen selvitys vakuutusmaksuveron huojennuksesta vaatii nyt myös merkittävää edistämistä. Tulevalle ohjelmakaudelle on luotava sellaisia työkaluja, joita tällaisissa tilanteissa voidaan käyttää, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hankalasta tilanteesta johtuen komissio on päättänyt soveltaa markkinajärjestelyasetusta sääolosuhteiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Tämä on poikkeuksellinen erityistoimenpide, koska EU:n lainsäädännössä varsinaista tukijärjestelmää satovahinkojen korvaamiseksi ei ole. Suomelle myönnettävä tukisumma on 1,08 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin myös Baltian maille. Tuki maksetaan hehtaariperusteisesti ja kohdennetaan syyskylvöaloille, jotka sateiden takia tuhoutuivat tai jäivät kokonaan kylvämättä.   

Tuen saannin ehtona on muun muassa se, että syyskylvöjä ei ole onnistuttu tekemään tai kylvö on epäonnistunut. Menetetyn syyskylvöalan tulee olla vähintään 30 prosenttia tilan syyskylvöalasta.  Suomessa normaalistikin verrattain pieni syyskylvöala on vaikuttanut suoraan komission myöntämään tukisummaan. Suomessa vahinkoa aiheuttivat ennen kaikkea sateet, huonot sadonkorjuumahdollisuudet, heikentynyt sadon laatu ja lisääntyneet kustannukset. Komission asetusluonnos mahdollistaa EU-tuen suuruutta vastaavan kansallisen määrärahan käytön. Mahdollisuuksia tuen täydentämiseen kansallisin varoin selvitetään parhaillaan osana kuluvan vuoden lisätalousarviota. Syyskylvömenetyksiä korvaava tuki maksetaan viimeistään 30.9.2018.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, [email protected]
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269, [email protected]

EU ja kansainväliset asiat Hallinto Jari Leppä Ruoka ja maatalous Tuet