Hyppää sisältöön
Media

Metsälaki uudistuu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2013 11.00
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi tänään 13.6. eduskunnalle esityksen laiksi metsälain uudistamisesta. Metsälakiin tehdään merkittäviä muutoksia, jotta se vastaisi nykyistä paremmin metsänomistajien tavoitteissa, metsäsektorin toimintaympäristössä sekä koko yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Uudistus toteuttaa myös pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa ja lakiesitys on tärkeä osa käynnissä olevaa metsälainsäädännön kokonaisuudistusta.

– Metsälain muutoksella halutaan edistää nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsäomaisuuttaan nykyistä aktiivisemmin. Uusi metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta ja edistää luonnon monimuotoisuutta laajoilla alueilla, ministeri Jari Koskinen toteaa.

Esitys sisältää merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyiseen metsälakiin. Muutoksien avulla metsänomistajat voivat ottaa huomioon entistä paremmin monipuoliset tavoitteensa omaisuutensa hoidossa. Muutoksilla pyritään myös parantamaan metsätalouden kannattavuutta ja luomaan parempia toimintaedellytyksiä puuta jalostavalle teollisuudelle. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää yksityiskohtaista säätelyä ja lisätä metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta metsäomaisuutensa hoidossa.

Hallituksen esitys noudattaa päälinjoiltaan metsälain muuttamista valmistelleen laajan työryhmän lähes yksimielistä esitystä. Jatkovalmistelussa työryhmän esitykseen tehtiin joitakin pieniä muutoksia ja tarkennuksia muun muassa kevään aikana toteutetun lausuntokierroksen johdosta.

– Muutoksen valmistelu on ollut pitkä ja osallistava prosessi, jota on tehty yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa jo vuodesta 2010 lähtien. On hienoa, että ala on vahvasti päälinjausten tukena. Esityksen toteutuessa on helpompi edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä, ministeri Koskinen toteaa.

Metsälain tarkoituksena on ohjata metsiemme hoitoa ja käyttöä. Metsätalous ja puuta jalostava teollisuus työllistävät lähes 100 000 työntekijää kotimaassa ja tuovat noin 20 prosenttia koko Suomen tavaraviennin arvosta. Kestävästi tuotettu ja uusiutuva puu on tärkeä raaka-aine myös biopolttoaineille, biokemikaaleille ja bioenergialle.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Tiina Rytilä, erityisavustaja, puh. 0295 16 2132
Juha Ojala, osastopäällikkö, puh. 0295 16 2415
Matti Mäkelä, ylitarkastaja, puh. 0295 16 2307

Jari Koskinen