Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fiskvägar öppna för allmänheten på finska naturens dag 27.8

Jord- och skogsbruksministeriet
16.8.2016 11.15
Pressmeddelande
Bild: Markus Penttinen

Finska naturens dag firas den 27 augusti. Då kan man göra utflykter till t.ex. vattendrag där hotade vandringsfiskar lever.

Kotka, Korkeakoski

Finlands nyaste fiskväg öppen för allmänheten

Finlands nyaste fiskväg i Korkeakoski i Kotka är undantagsvis öppen för allmänheten på Finska naturens dag. Fiskvägen som öppnades av minister Kimmo Tiilikainen den 6 juni leder fiskarna förbi kraftverksdammen till Kymmene älv. Öringar har redan vandrat upp längs fiskvägen till lekområdena. Experterna som finns på plats i Korkeakoski berättar hur fiskvägen förbättrar fiskarnas möjligheter till naturlig livscykel. I evenemanget deltar också jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Plats: Kymijoentie 55, 48720 Kotka
Tid: 27.8 kl. 11–14
Kontaktinformation:
Kauko Poikola, fiskeribiolog, närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 0295 029 079, kauko.poikola(at)ely-keskus.fi
Virpi Komulainen, informatör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 110, virpi.komulainen(at)mmm.fi

Joensuu, Ala-Koitajoki

Information om akut hotad insjölax

I Saimenområdet lever ett insjölaxbestånd som är akut hotat. På naturens dag berättar experterna hur man återställer beståndet i Vuoksen vattensystem. Utflyktsdeltagarna får också höra om den finska fotografens I.K. Inhas, resa till Pamilo i slutet av 1800-talet, samt om flottningstiden på Ala-Koitajoki.  

Till slut görs en utflykt till fots från Pamilo till Kuusamonkoski.  Evenemanget är gratis. Kaffeservering.

Plats: Joensuu, Ala-Koitajoki, Pamilonkoski (ca 10 km längs väg 513 från Uimaharju mot sydöst)
Tid: 27.8.2016 kl. 12.00
Kontaktinformation:
Veli-Matti Kaijomaa, ledande fiskerihushållningsexpert, tfn 0295 026 059, veli-matti.kaijomaa(at)ely-keskus.fi
Timo Turunen, fiskeribiolog, tfn 0295 026 112, timo.turunen(at)ely-keskus.fi

Vichtis, Vihtijoki

Fiskeobjekt som renoverats med frivilligkrafter

Vihtijoki ingår i Svartåns vattensystem. I vattendraget lever också hotade vilda öringar. Röjning och byggande av dammar i åarna har under åren minskat fiskbestånden. Nu har vattendraget genomgått en omfattande restaurering. Arbetet har utförts med frivilligkrafter. I talkoarbetet har deltagit hundratals människor årligen. Välkommen att höra mer om restaureringarna och se på fiskvägen som byggdes år 2008. Kaffeservering.  

Plats: Vichtis, Haimoo by, Haimoon Myllytie
Tid: 27.8.2016 kl. 11.00–13.00
Kontaktinformation:
Markus Penttinen, Virtavesien hoitoyhdistys, tfn 040 772 8861
Iina Bister, informatör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 276, iina.bister(at)mmm.fi

Fiskar Fritidsfiske Natur och klimat Naturresurser Vatten