Hoppa till innehåll
Media

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017 - 2019:
Livskraft i skärgården med fritidsboende, turism, distansarbete och skärgårdsmat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2017 10.15 | Publicerad på svenska 25.6.2017 kl. 11.19
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att de förändringar i byggnadslagstiftningen som skrivits in i regeringsprogrammet, med vilka man strävar efter att underlätta omvandlingen av fritidsbostäder till permanenta bostäder, är mycket välkomna.

– Skärgårdens framtida utveckling stöds av en ökning av arbete och boende på deltid och heltid i kombination med arbete i olika centra, av turism- och upplevelseekonomins utveckling i kombination med den lokala mat- och småföretagskulturen, och av att kommunikationer och datatrafik fungerar väl.  Skärgårdsområdena har betydande styrkor och möjligheter att tillsammans med sina landskap aktivt och tillitsfullt bygga sin framtid, säger Leppä.

Enligt Hanna Kosonen, riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande, är det viktigt att ansvaret för skärgårdspolitiken, och ansvaret för att skyldigheterna i skärgårdslagen efterföljs, även i fortsättningen stannar hos staten vid sidan av kommunerna och landskapen.

– Staten kommer också i fortsättningen att styra lagstiftningen, budgeten och förvaltningen. Till exempel ansvaret för att bevilja skärgårdens förbindelsefartyg tillräcklig särskild finansiering i statsbudgeten och ansvaret för att färjor på enskilda vägar fungerar bra ska fortfarande bäras av staten, konstaterar Kosonen.

Enligt Kosonen uppfyller skärgårdsprogrammet målen i skärgårdslagen, det balanserar för sin del den regionala utvecklingen i skärgårds- och kustområden och vattendrag och utnyttjar skärgården, havet, sjöar, åar och strandområden som faktorer i den regionala utvecklingen i hela landet.

Skärgårdsprogrammet organiserades av Skärgårdsdelegationen och utarbetades på normalt sätt i samarbete med ministerierna, landskapen, kommunerna och icke-statliga organisationer.

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017 - 2019 offentliggjordes och överlämnades till den för skärgårdspolitiken ansvarige jord- och skogsbruksministern Jari Leppä den 20 juni 2017 i riksdagen. Konsult för projektet var Alue- ja kuntatutkimuskeskus (centret för region- och kommunforskning) Spatia vid Östra Finlands universitet.

Programmet finns tillgängligt på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-954-8.

Mer information:
Jorma Leppänen, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 744 900, jorma.leppanen(at)mmm.fi
Konsult Petri Kahila, Spatia, tfn 050 411 8445, petri.kahila(at)uef.fi